Wentylacja

Usuwanie z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego nazywamy wentylacją. Jest ona konieczna, ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu.

Wentylacja naturalna: dzięki różnicy temperatury, a więc i gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz dzięki działaniu wiatru powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach i drzwiach lub przez specjalne nawiewniki, a wydostaje się przez kratki i kanały. Skuteczność systemu naturalnego, zwanego też grawitacyjnym, zależy od warunków atmosferycznych, zmienia się więc w ciągu roku. Na jego działanie wpływa także konstrukcja budynku, jego otoczenie oraz rozmieszczenie pomieszczeń.

Wentylacja mechaniczna: wymiana powietrza jest wtedy niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatora. Najprostszym rozwiązaniem jest system wywiewny polegający na zainstalowaniu urządzenia w kanałach. W takim systemie powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelność okien i drzwi lub przez nawiewniki, podobnie jak w instalacji naturalnej. Uniezależniamy się jednak od kaprysów przyrody, zmniejszających skuteczność usuwania powietrza z pomieszczeń. Lepszym rozwiązaniem jest wentylacja nawiewno-wywiewna, w której zarówno doprowadzanie, jak i usuwanie powietrza jest możliwe dzięki wentylatorowi.

Zaletą tego systemu jest możliwość dostosowania jego wydajności do faktycznych potrzeb mieszkańców, dzięki temu można stworzyć komfortowe warunki w pomieszczeniach. Regulacja systemu mechanicznego może odbywać się automatycznie. Nasza firma zajmuje się instalacją tego rozwiązania dla zanieczyszczonego powietrza w obiektach na terenie Lublina.

Instalację mechaniczną możemy podzielić na:

1. W zależności od sposobu wymiany powietrza:

 • ogólną – zapewniającą równomierną wymianę powietrza w całym pomieszczeniu,
 • miejscową – przeciwdziałającą zanieczyszczeniu powietrza w miejscu ich wydzielania.

2. W zależności od kierunku ruchu powietrza w stosunku do wentylowanego pomieszczenia:

 • nawiewną – dostarczanie powietrza odbywa się w sposób mechaniczny a usuwanie w sposób naturalny,
 • wywiewną – tu powietrze dostarczane jest w sposób naturalny a mechanicznie wspomagany jest wywiew,
 • nawiewno-wywiewną – w tym przypadku dostarczanie i usuwanie powietrza odbywa się w pełni mechanicznie.

3. W zależności od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia:

 • nadciśnieniową – przy której strumień objętości powietrza nawiewanego jest większy od strumienia objętości powietrza wywiewanego,
 • podciśnieniową – gdzie strumień objętości powietrza nawiewanego jest mniejszy od strumienia objętości powietrza wywiewanego.

Urządzenia i elementy wchodzące w skład instalacji:

 • wentylator,
 • przewody / kanały,
 • kratka wentylacyjna,
 • nawiewnik / nawietrzak,
 • centrala,
 • nasada kominowa,
 • przepustnica,
 • tłumik akustyczny,
 • małe elementy wyciągowe,
 • gruntowy powietrzny wymiennik ciepła – GPWC.